เครื่องมือวัด / Caliper

Absolute Digimatic Caliper Absolute Digimatic Caliper
Brand : Mitutoyo : Model : 500 Range : Max.1000mm
Absolute Coolant Proof Caliper (IP67) Absolute Coolant Proof Caliper (IP67)
Brand : Mitutoyo : Model : 500 Range : Max.300mm
Super Caliper (IP67) Super Caliper (IP67)
Brand : Mitutoyo : Model : 500 Range : Max.200mm
Vernier Caliper Vernier Caliper
Brand : Mitutoyo : Model : 530 Range : Max.1000mm
Vernier Caliper Vernier Caliper
Brand : Mitutoyo : Model : 160 Range : Max.2000mm
Dial Caliper Dial Caliper
Brand : Mitutoyo : Model : 505 Range : Max.300mm
Digital Caliper Digital Caliper
Brand : INSIZE Model : 1108 Resolution : 0.01mm/0.0005
Digital caliper Digital caliper
Brand : INSIZE Model : 1136 Resolution : 0.01mm/0.0005"
Vernier Caliper Vernier Caliper
Brand : INSIZE Model : 1205 Graduation : 0.02mm/0.001
Showing 1 to 9 of 11 (2 Pages) 1 2