อุปกรณ์เซฟตี้ / Ear Protection

ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1100 ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1100
Brand : 3M Model : 1100 ลดเสียงได้ NRR 29 dB
ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1110 ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1110
Brand : 3M Model : 1110 ลดเสียงได้ NRR 29 dB (มีสาย)
ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1270 ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1270
Brand : 3M Model : 1270 ลดเสียงได้ NRR 25 dBA
ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1292 ปลั๊กอุดหูลดเสียง 1292
Brand : 3M Model : 1292 ลดเสียงได้ NRR 25 dBA
Showing 1 to 9 of 4 (1 Pages) 1